Willibrordschool

WillibrordschoolDe Willibrordschool staat in de kern van Noord Deurningen en wordt gevoed door het dorp en haar omgeving.
Onze school is een katholieke school, die openstaat voor niet-katholieke kinderen. Met betrekking tot de niet - katholieke kinderen hanteren we het uitgangspunt van wederzijds respect, waarbij we wel verlangen dat ze aan het normale catecheseprogramma meedoen.
Leidraad bij ons catecheseonderwijs is de kinderen te helpen bij het ontdekken van de zin van het leven.

Daarnaast is de Willibrordschool een school waar wij hopen dat de kinderen:

  • Met plezier naar school gaan in een veilige rustige omgeving
  • Ze voldoende leerstof aangeboden krijgen voor een goede passende vervolg- opleiding
  • Er voldoende aandacht is voor de leerlingen, die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn
  • Zich kunnen richten op de toekomst o.a. door het toepassen van nieuwe technieken en veranderende informatiebronnen
  • Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor alle leerlingen.


“De Willibrordschool geeft kinderen de kans om hun eigen ontwikkeling te ontplooien”

> Ga naar de website van de Willibrordschool