Parochie Lumen Christi, Lokatie H. Jozef

De naam 'Lumen Christi' betekent 'Licht van Christus' Lumen Christi
Als geloofsgemeenschap willen we dat zijn: licht voor elkaar en voor de samenleving.

Op 1 januari 2010 is de parochie Lumen Christi van start gegaan.
Binnen de nieuwe parochie vormen de locale geloofsgemeenschappen, de locaties dus, een belangrijke rol. Daar immers wordt het geloof beleefd, gevierd en uitgedragen. Kerk zijn doe je vooraleerst dicht bij huis, in een locale gemeenschap met een eigen kleur.
De onderstaande locaties vormen tezamen de parochie Lumen Christi.

> Ga naar de website van Lumen Christi (locatie Noord Deurningen)