Het K(atholieke) V(rouwen) G(ilde)

Het Katholieke Vrouwengilde (KVG) heeft als doel gemeenschappelijke activiteiten te organiseren voor vrouwen uit Noord Deurningen.
Deze gemeenschappelijke activiteiten zijn maandelijkse thema, creatieve of vermaakavonden.
Tevens wordt er getracht excursies te organiseren naar verschillende bedrijven zoals Grolsch, Bonfait, het kachelmuseum, huishoudbeursen etc.

Het K.G.V. heeft een jaarprogramma met een tiental activiteiten op cultureel en informatief gebied. Activiteiten die door het K.G.V. worden georganiseerd zijn onder andere Eucharistievieringen, bingo, reiki, Adventsvieringen, jaarvergaderingen, bloemschikken, jaarlijks uitstapje en een fietstocht.

De K staat voor, Katholiek, waar we letterlijk en figuurlijk creatief mee omspringen.
De V staat voor Vrouwen die het Vereninginsleven waarderen en Voortgang willen boeken.
De G staat voor Gilde, Gastvrijheid en Gezelligheid.
> Klik hier om de jaaragenda te bekijken

Bestuur

Naam Functie  

mw. M. Brookhuis

Voorzitter

 

mw. G. van het Oever 

Secretaris

mw. H. oude Griep

Penningmeester

mw. P. Niehoff

Bestuurslid

mw. D. Koekkoek

bestuurslid

mw. J. Sneuyink

bestuurslid