Meedenken over onze openbare ruimte

Geplaatst op 09-01-2018, 22:41
Meedenken over onze openbare ruimte
Een openbare ruimte om samen van te genieten.
Die droom gaan we proberen waar te maken.


Hoe mooi zou het zijn als je zelf kon beslissen hoe de openbare ruimte in jouw buurt eruit zou kunnen zien. In de gemeente Dinkelland kan dat binnenkort. Hoe? Daarover gaan de kernraad Noord-Deurningen en de gemeente met de inwoners in gesprek.


Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

De gemeente Dinkelland en de kernraad Noord-Deurningen hebben samen een eerste visie gemaakt en dit uitgewerkt op kaarten. Zij proberen hiermee een heldere visie te geven over de kwaliteit van de openbare ruimte (denk hierbij aan bijvoorbeeld paaltjes en borden op plekken waar zij niet functioneel zijn), het openbaar groen, spelen, uitgifte groen en de grootte van te planten bomen.

De kernraad Noord-Deurningen juicht deze ontwikkelingen toe en nodigt, mede namens de gemeente Dinkelland, haar inwoners uit voor een informatie-inloop over dit onderwerp.
Tijdens deze bijeenkomst, waarbij men kan binnenlopen op het tijdstip dat u het beste past, zal de Contactpersoon Openbare Ruimte en de kernraad Noord-Deurningen aanwezig zijn. Tevens zijn landschapsarchitect A. Bijkerk, Adviseur openbare ruimte J. Mauritz en de gemeentelijke beleidsmedewerkers aanwezig. Zij beantwoorden uw vragen en nemen uw ideeën mee in onze visie. Deze inloop wordt gehouden op dinsdag 30 januari 2018 in het Kulturhus De Mare.

Inwoners van Noord-Deurningen zijn van harte welkom tussen 18:00 en 21:00 uur.


bron: https://www.dinkelland.nl/meedenken-over-de-openbare-ruimte-uw-kern-dat-kan