Welzijn in Dinkelland

Geplaatst op 01-11-2017, 20:17

Lokaal Dinkelland organiseert woensdagavond 15 november a.s.in Terra Nova – Tilligte een ‘open info-avond’ met als titel: ‘Samen Welzijn’

Belangrijk daarbij is:
- Welke ontwikkelingen qua welzijn komen er op de kleine plattelandsdorpen af en hoe
wordt daar in Dinkelland op ingespeeld?
- Welke kansen zijn er om het welzijn van inwoners van Dinkelland te vergroten?

Deze avond is bedoeld ter inspiratie van de burger en de politiek.

Het wordt een boeiende en interessante avond waarbij iedereen kennis kan nemen van de
reeds opgedane praktijkvoorbeelden uit Tilligte, Noord-Deurningen en Weerselo.

    Na ontvangst met een kop koffie vertellen mevr. Ursula Groeneveld en dhr. Tom Tijdhof over de
    kansen en ontwikkelingen op het gebied van welzijn in de gemeente Dinkelland. Daarbij
    schenken ze vooral aandacht aan de veranderende rol van de gemeente en de steeds
    belangrijker wordende burgerparticipatie.

- Mevr. Groeneveld is casemanager dementie bij Zorggroep St. Maarten en coördinator bij de
zusters Franciscanessen in Denekamp. Daarnaast is ze projectleider van Samen Welzijn
Tilligte, Weerselo, Noord Deurningen en voorzitter van de coördinatiegroep Samen Welzijn.
- Dhr. Tijdhof is werkzaam als verpleegkundige bij Mediant. Daarnaast is hij initiatiefnemer
van het project Samen Welzijn.

Na al deze praktijkinformatie spreekt Dhr. Hans Peter Benschop. Hij leidt sinds 2009 het
Trendbureau Overijssel. Dit bureau maakt toekomstverkenningen voor de besluitvorming in
Overijssel. Hij gaat in op trends zoals:
- welke ontwikkelingen komen op plattelandsdorpen af en hoe kan daar in Overijssel en in de
kleine dorpen van Dinkelland op worden ingespeeld?
- welke kansen zijn er om het welzijn van inwoners van onze gemeente te vergroten?

Is de gemeente Dinkelland in de nabije toekomst welzijn bestendig?

De avond zal worden afgerond met een zaaldiscussie met als doel te komen tot het geven van
adviezen voor zowel de burger als ook de politiek.
Lokaal Dinkelland verwacht een interessante bijeenkomst die tussen 22.00 - 22.15 uur zal
worden afgesloten.

bron: http://lokaaldinkelland.nl/2017/open-info-avond-met-als-titel-samen-welzijn

Welkom in dorpshuis Terra Nova, Ootmarsumsestraat 138, 7634PR, Tilligte.
op woensdag 15 november 2017. Koffie vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.