Jaarvergadering Kernraad

Geplaatst op 30-10-2016, 14:14
Jaarvergadering Kernraad

Beste Noord Deurningers en overige belangstellenden,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Kernraad Noord Deurningen. Deze wordt gehouden op woensdag 9 november 2016 in Kulturhus de Mare.
Enkele onderwerpen die voor deze avond op de agenda staan zijn: herinrichting dorpshart, de slipbaan en woningbouw.
De gehele agenda vindt u hieronder.

Wilt u meedenken/meepraten over de toekomst van Noord Deurningen kom dan vooral langs!

Datum: Woensdag 9 november 2016
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Kulturhus De Mare te Noord Deurningen

Tot de 9de !

 

kernraad Agenda jaarvergadering 2016

Stichting Kernraad Noord Deurningen

Betreft:           Agenda algemene jaarvergadering

Datum:           Woensdag 9 november 2016, 20:00 uur

Locatie:          Kulturhus ‘de Mare’, Noord Deurningen

 Opening door de voorzitter

 Mededelingen

 Notulen jaarvergadering 2015

 Jaarverslag secretaris 2015/2016

 Jaarverslag penningmeester 2015/2016

 Verslag kascontrolecommissie en kiezen nieuwe commissie

 Bestuursverkiezingen

  • Marc van Deth                       Aftredend en herkiesbaar
  • Richard Muntel                      Aftredend en herkiesbaar
  • Esther Willemsen                  Aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten, maar ook nieuwe leden, kunnen zich voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter van de kernraad, dhr. Wouter Krabbe.

PAUZE

 Leefbaar Groen (door Gerard Davina, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen)

 Mestvergisters in Noord Deurningen (door Anouk Veldscholten, Energie Coöperatie Ijskoud)

 Lopende zaken

 KanalVision Almelo-Nordhorn

 Rondvraag

 Afsluiting