Actief Noord Deurningen

Geplaatst op 31-05-2023, 09:49
Actief Noord Deurningen

Noord Deurningen op weg naar 2030!

DorpsApp
De nieuwsvoorziening vanuit en naar de dorpsgemeenschap is een belangrijk aandachtspunt. 
Voor de huidige website is de Kernraad Noord Deurningen op zoek gegaan naar een alternatieve invulling om de bewoners en andere belangstellenden op een aantrekkelijke manier te betrekken en te kunnen voorzien met allerhande informatie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een mobiele dorpsapp, zoals ook aangekondigd tijdens de jaarvergadering van de kernraad eind vorig jaar. De gedachte is tevens om met dit communicatiemiddel letterlijk, alle lokale groepen, organisaties en verenigingen een gezicht te kunnen gaan geven. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. Nog voor de zomer is de verwachting dat deze nieuwe dorpsapp in de publieke appstore en playstore te vinden zal zijn.

Elektrisch rijden
Met verschillende partijen wordt gekeken naar het realiseren van elektrische laadpalen op het parkeerterrein bij kulturhus De Mare.

Nieuwbouw
De nieuwbouw aan de Zuudplas nadert zijn voltooiing. Over niet al te lange tijd zal gestart worden met de bouw van woningen nabij de kerk aan de Johanninksweg.

Meer ruimte voor leefbaarheid
Middels de samenwerking van stichting kulturhus De Mare met de Willibrord basisschool, de kerk en de gemeente Dinkelland is er een initiatief ontstaan om meer activiteiten voor jong en oud te gaan ontplooien in Noord Deurningen.
De behoefte om meer bewegingsruimte heeft geresulteerd in een plan voor uitbreiding van de accommodatie Kulturhus De Mare. De financiele middelen hiervoor zijn inmiddels beschikbaar en de eerste stappen van de verbouwing zijn ondertussen gestart.Samen met alle vrijwilligers is het doel de werkzaamheden tegen het einde van het jaar afgerond te hebben.