Verlenging inzagetermijn windbeleid

Geplaatst op 03-01-2021, 20:54
Verlenging inzagetermijn windbeleid
In november is het concept windbeleid voor Noordoost Twente gepubliceerd. Het concept windbeleid ligt ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners daarop kunnen reageren. De termijn daarvoor zou net voor de kerst aflopen, maar is nu door de Noordoost Twentse gemeenten verlengd tot en met 5 februari 2021.

Het windbeleid is opgesteld als toetsingskader om toekomstige aanvragen voor windturbines te kunnen beoordelen. In het beleid zijn hiervoor zoekgebieden aangewezen. Op dit beleid kunnen nu dus tot en met 5 februari zienswijzen en bedenkingen worden ingediend dat daarna zorgvuldig wordt bekeken, voordat de gemeenteraden van de vier gemeenten over het windbeleid besluiten.

De gemeenten hebben voor de verlenging gekozen vanwege de corona-maatregelen. De Noordoost Twentse gemeenten realiseren zich dat het windbeleid zorgvuldige afwegingen vraagt en willen inwoners goed in de gelegenheid stellen daarover mee te denken. Door corona is dat lastiger te organiseren, vandaar dat de termijn nu met ruim een maand is verlengd.

Op www.energievannoordoosttwente.nl/windenergie is het windbeleid te downloaden. Op de websites van de afzonderlijke gemeenten staat te lezen hoe het indienen van een zienswijze bij die gemeente werkt.

bron:
https://www.dinkelland.nl/verlenging-inzagetermijn-concept-windbeleid-noordoost-twente