Bestuursleden

De huidige samenstelling van de stichting Kernraad Noord Deurningen:

  • dhr. H. Mensink (secretaris)
  • mw. H. Monnikhof (voorzitter)
  • dhr. R. ten Brink (penningmeester)
  • dhr. M. van Deth
  • dhr. R. Muntel
  • dhr. N. Wigger
  • dhr. P. Baalhuis
  • mw. A. Bodde


Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen: info@noord-deurningen.nl