Wat is een AED?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee bij een hartstilstand een electrische schok kan worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen. De ontwikkeling van deze apparaten heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. De AED's kunnen eigenlijk door iedereen worden bediend. Er is daarvoor geen wettelijke belemmering. Alle AED's geven gesproken aanwijzingen aan de bediener zodat deze stap voor stap door het hele proces begeleid wordt. Er zijn halfautomaten en volautomaten.

Om de patient de grootst mogelijke levenkans te bieden is het zeer wenselijk dat de bediener van een AED een AED-basiscursus gevolgd heeft. Een getrainde AED- bediener kan daardoor de AED vele malen sneller bij de patient aansluiten. Bij een hartstilstand telt immers elke seconde!

Wanneer de AED op de juiste manier is aangesloten op de patiënt zal het een eerste analyse verrichten om te bepalen of een schok wel of niet moet worden toegediend. Een schok toedienen is alleen zinvol als er sprake is van een bepaald soort hartritmestoornis, te weten ventrikelfibrilleren, ook wel chaosritme genoemd. Wanneer de AED constateert dat een stroomstoot noodzakelijk is zal deze door de AED worden toegediend.

Wanneer een AED bij een hartstilstand snel bij de patient wordt aangesloten kan daarmee de overlevingskans van de patiënt aanzienlijk worden vergroot.