AED

Het ontstaan (AED) Noord-Deurningen

De aanloop naar het huidige AED project in Noord Deurningen is begonnen op 16 oktober 2006. Er is een informatieavond geweest, van waaruit een lijst van ongeveer 20 geïnteresseerde cursisten is voortgekomen. Helaas heeft het project toen tot het voorjaar van 2007 stil gelegen. Marjon Blokhuis, Wanda Veldscholten en Ellen Koopman hebben toen de draad weer opgepakt, en mensen geworven voor de AED werkgroep. Er is uiteindelijk een werkgroep met 8 zeer gedreven vrijwilligers ontstaan, te weten: Marion Waaijer, Esther Bels, Gonnie Koehorst, Annette Veldscholten, Gisa oude Griep, Marjon Blokhuis, Wanda Veldscholten en Ellen Koopman.

Als eerste is de werkgroep van start gegaan met het verzamelen van informatie via diverse bronnen zoals internet en contacten met AED-werkgroepen in nabij gelegen dorpen. Uiteindelijk is de werkgroep terecht gekomen bij het project 'lekenhulpverlening platteland' van Ambulance-Oost. De contactpersoon vanuit Ambulance- Oost was en is nog steeds dhr. G. Kamphuis. Samen met hem is de werkgroep gaan brainstormen over hoe de inwoners van Noord-Deurningen geïnformeerd zouden moeten worden over het project en over het inzamelen van financiële middelen. Als eerste ging de werkgroep bij het jaarlijkse dorpsfeest begin juni met een informatie-stand staan om de inwoners te informeren en kennis te laten maken met een AED. Twee verpleegkundigen van Ambulance-Oost waren hierbij aanwezig om een AED te demonstreren. Vervolgens hebben de leden van de werkgroep in juni 2007 alle inwoners van Noord-Deurningen persoonlijk bezocht om hen te informeren over het project, cursisten te werven en geld in te zamelen. Op 3 juli is er een extra informatieavond geweest bij Fox-Baveldsdennen waar ongeveer 100 personen bij aanwezig waren.

Dhr. G. Kamphuis van Ambulance-Oost gaf uitleg over het project 'lekenhulpverlening platteland' en verzorgde tevens een demonstratie reanimeren en bediening van een AED.
Na de huisbezoeken en deze infoavond hebben er zich maarliefst 240 cursisten opgegeven en is er een geldelijk bedrag van € 6000,- opgehaald.
Vervolgens is de werkgroep op zoek gegaan naar sponsoren, voor geld of voor het aanschaffen/beschikbaar stellen van AED's.

De cursussen zijn in December 2007 van start gegaan. Uiteindelijk hebben 127 inwoners van Noord-Deurningen de cursus reanimatie en/of AED gevolgd en deze met goed gevolg afgesloten. De laatste cursussen zijn 13 maart gegeven.

In april 2007 zijn de AED's geplaatst. Diverse bedrijven in Noord-Deurningen hadden al een AED en stellen deze beschikbaar aan de bevolking. Noord-Deurningen heeft nu, ruim 2 jaar later, de beschikking over 8 AED's. Onder het item 'locaties' kunt u lezen waar de AED's precies hangen. Maar met AED's alleen redden we het natuurlijk niet. Inmiddels zijn er zo'n 100 inwoners die in het bezit zijn van een geldig AED certificaat.

Het is van levensbelang dat iedere cursist zich gaat aanmelden via de website www.hartslagnu.nl van het project 'lekenhulpverlening platteland'!
Op deze website staat ook uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden.