AED informatie

 

 Wij zijn Stichting AED Noord-Deurningen en 15 jaar geleden gestart als onderdeel van de Kernraad Noord-Deurningen. Sinds vorig jaar hebben we besloten om de werkgroep als onderdeel van de Kernraad Noord-Deurningen om te zetten in een stichting. We hebben hiervoor gekozen om meer aanspraak te kunnen maken op subsidies. Als stichting hebben we vooral een sociaal doel, wij bieden reanimatie cursussen aan en daarnaast willen we de overlevingskans bij een reanimatie van de inwoners in Noord-Deurningen vergroten door het aankopen, beheren en in stand houden van Automatische Externe Defibrillatoren (AED).

 

Als stichting proberen wij via “NL doet” en de “Rabobank Clubsupport actie” giften binnen te krijgen, maar dit is helaas niet genoeg. Ook uw hulp is hierbij nodig. Voorheen was een jaarlijkse incasso mogelijk, maar doordat wij als stichting een eigen bankrekening horen te hebben is deze  in 2020 komen te vervallen. Vanwege het coronavirus hebben we besloten om uit veiligheidsoverwegingen niet langs de deuren te gaan, maar vragen wij u langs deze weg om een bijdrage naar ons over te maken. U kunt dit overmaken naar rekeningnummer NL49 RABO 0343 4292 25 ten name van Stichting AED Noord-Deurningen. Volgend jaar (2021) zullen wij alsnog bij u aan de deur komen om u te benaderen voor de jaarlijkse automatische incasso.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Stichting AED Noord-Deurningen
E-mail adres: AEDnoorddeurningen@outlook.com

Rekeningnummer: NL49 RABO 0343 4292 25
ten name van:  Stichting AED Noord-Deurningen

 

Bestuur Stichting AED Noord-Deurningen,

R. Johannink (voorzitter)

K. Waaijer (secretaris)

G. Koehorst (penningmeester)

G. Oude Griep

M. Veldscholten

R. Lucas